söndag 17 september 2017

Dagen dör
Dagen dör,
skymning rår
över skog, över berg, över hav.
Allt är ro,
vila trygg.
Gud är här.

måndag 7 augusti 2017

På Golgata stod det ett kors
På Golgata stod det ett kors,
Jesus dog på det korset.
I trädgården fanns det en grav,
Jesus låg i den graven.
//: Men korset är tomt
och graven är tom,
Jesus stod upp och han lever! ://

tisdag 25 april 2017

Fem Moseböcker kommer
1. Fem Moseböcker kommer, Josua, Domar, Rut,
två Samuels, två kungars, två krönikor till slut.
Sen Esra och Nehemja och Ester rullar fram,
och Job och Davids psalmer har växt på samma stam.

2. Så har vi Ordspråksboken och så Predikaren,
så kommer Höga Visan, ja, störst är kärleken.
Jesaja, Jeremia med Klagovisorna,
Hesekiel och Daniel, ja, läs profeterna!

3. Hosea, Joel, Amos, Obadja är så kort,
och Jona, Mika, Nahum får inte komma bort.
Habackuk och Sefanja och Haggaj möter vi,
sen hittar vi Sakarja och sist står Malaki.

4. I Nya testamentet finns vatten för vår törst:
Matteus, Markus, Lukas, Johannes kommer först,
Apostlagärningarna och Paulus Romarbrev,
och två brev till Korint, ja, åt många håll han skrev:

5. Galatien och Efesus, Filippi och Koloss´,
två fick Tessaloniki, och två Timoteos,
ja, Paulus brev till Titus och Filemon oss nått,
och brevet till hebréerna av okänd hand vi fått.

6. Sen är ett brev av Jakob, av Petrus har vi två,
och tre är av Johannes, och Judas kommer så.
Sist kommer Uppenbarelseboken underbar.
För allt vi tackar Herren, som är och blir och var! 

onsdag 19 april 2017

Bibelns böcker
1. Böckerna i bibeln
kan testas hela tiden.
Bibeln ger dej kraft,
så läs då i den:
Genesis,
Exodus,
Leviticus,
Numeri,
Deuteronomium.
Josua, Domarboken, Rut,
Samuelsboken Ett och Två,
Kungaboken Ett och Två,
Krönikeboken Ett och Två.
Esra och Nehemja,
Ester, Job och Psaltaren,
Ordspråksboken och Predikaren.
Salomos Höga Visa,
Jesaja, Jeremia,
Klagovisorna,
Hesekiel, Daniel.
Hosea, Joel
och Amos.
Obadja, Jona
och Mika.
Nahum, Habackuk
och så Sefanja.
Haggaj och Sakarja
och Malaki.

2. Böckerna i bibeln,
de ger den inre friden,
bibeln har en kraft
som trotsar tiden:
Matteus, Markus,
Lukas, Johannes,
Apostlagärningarna,
Romarbrevet.
Första och andra
Korintierbrevet.
Galaterbrev,
Efesierbrev,
brev till Filippi
och brev till Kolosse,
Tessalonikerbrev
ett och två.
Första och andra
Timoteusbrevet,
Titus och Filemon.
Hebreerbrev,
Jakob,
Första och andra Petrus´ brev.
Johannesbrev ett, två och tre.
Judas brev, Johannes 
uppenbarelse.

Böckerna i bibeln
kan följas hela tiden,
nu så kan ni 66
böcker i bibeln!

lördag 8 april 2017

Bara i dej / Smaka och se


//: Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud ://
Från honom kommer mitt hopp,
bara han är min klippa,
min frälsning och min borg,
jag ska inte vackla.
Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud.

Min Jesus, min Herre (Ropa till Gud)