torsdag 12 december 2019

Sjung halleluja till vår Gud
//: Sjung halleluja till vår Gud! ://
//: Sjung halleluja! ://
Sjung halleluja till vår Gud!

lördag 12 oktober 2019

Tack, o Jesus//: Tack, o Jesus,
tack, o Jesus,
Jesus, tack
att du älskar mej ://

1. //: På Golgata du dog,
min synd och dom du tog.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

2. //: Du uppstod ur din grav,
ett evigt liv mej gav.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

3. //: Du kommer hit igen,
den rätte Konungen.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

fredag 16 augusti 2019

Jesus, jag dej älskar1. Jesus, jag dej älskar,
du som älskar mej.
Du på korset lider,
jag tillbeder dej.

2. Jesus, du har uppstått,
nu är graven tom.
Jag står där förundrad,
o mysterium.

3. Du har gått till Fadern,
står inför hans tron,
ser ditt folk i kärlek,
beder för dem nu.

4. Jesus, du är med oss,
genom liv och död,
nu mitt hjärta brinner
av din kärleks glöd.

5. Höj din röst i lovsång,
ropa ut i fröjd:
Jesus är min herre,
han gör allting nytt.

6. Pris ske dej, o Fader,
pris ske dej, Guds Son.
Pris ske dej, du Ande,
i all evighet. 

lördag 30 mars 2019

Gud går här på jorden
1. Gud går här på jorden,
han går på gator och torg,
i kåk och höghus bor den
som vet vår glädje och sorg.
Ty så älskar Gud världen,
trots all ondska och hån,
att i sin famn han bär den,
att han sänder sin Son.

2. Glömd är ofta Guds kyrka,
den syns så splittrad och svag.
Där finns ändå Guds styrka,
Guds ord som lever idag.
Ty så älskar Gud världen...

3. I Guds ord står det skrivet
att han älskar envar.
Gud ger mening åt livet,
han som är allas Far.
Ty så älskar Gud världen... 

4. Gud, låt mej leva för andra,
Gud, låt mej leva för dej.
Låt mej på vägar få vandra,
där du vandrar med mej.
Ty så älskar Gud världen... 


fredag 29 mars 2019

Jag är livets bröd
Jag är livets bröd,
jag är livets bröd,
den som kommer till mej ska aldrig hungra,
jag är livets bröd.

Jag är levande vatten,
jag är levande vatten,
den som tror på mej ska aldrig törsta,
jag är livets bröd.

Text: Jesus (Joh. 6:35)
Musik: Anders Gerdmar 1974 (20 år)